Schouderpijn komt vaak voor. Mensen met schouderpijn ervaren vaak naast pijn ook vervelende beperkingen. Zo gaat het bewegen minder makkelijk, waardoor dingen als sport, werk en zelfs haren wassen of slapen niet meer goed lukken.

Revalidatie bij deze pijnklachten is complex en vereist kundige begeleiding. De fysiotherapeut uit het schoudernetwerk is getraind om samen met u het probleem goed te onderzoeken en analyseren. Zo kunt u gericht aan de slag met uw specifieke probleem, en krijgt u gerichte therapie. Het schoudernetwerk zet hoog in op kwaliteit en expertise door scholing direct te laten aansluiten bij de problemen die u als patiënt ervaart.

Wellicht bent u geopereerd aan de schouder of onder behandeling van een specialist. Ook dan kan de fysiotherapeut uit het schoudernetwerk van meerwaarde zijn. Niet alleen als het gaat om de (na)behandeling, maar u kunt ook vragen bespreken die u heeft. De fysiotherapeut zal dan zo goed mogelijk de vraag beantwoorden of zorgen dat uw vragen bij de juiste persoon gesteld worden.

 

Voorzitter:                                       Jan Jaap de Graaf  (jj.degraaf@vietaalsneek.nl)

Secretaris:                                       Nynke de Jager (dejagernynke@gmail.com)

Penningmeester:                            Bart van der Meulen

Scholingscommissie:                     Richard Schrijver

Pr commissie:                                 Mark Brockhoff